4.26

Zmodyfikowano: aktualizacja silnika graficznego strony wprowadzenie informacji o wymiarach do wszystkich obiektów wyposażenia na karcie informacji szczegółowych (po przytrzymaniu kursora nad obiektem w prawym panelu). rozszerzono API netDecor i dodatkowe funkcje sterowania zakładka Plik. Umożliwia to nowe ścieżki integracji ze sklepem i systemem sprzedaży oraz obsługi klienta.Szczegóły: https://docs.netdecor.cadprojekt.com.pl/ Przebudowano system generowania blatów aby usprawnić precyzję […]

4.25

Zmodyfikowano: Znaczne usprawienia i poprawki drobnych błędów w systemie wyceny Poprawiono: Poprawiono błędne wymiarowanie w kreatorze pomieszczeń po wybraniu funkcji 'Nowy Projekt’ Poprawiono rozkładanie tekstur na niektórych obiektach z zakładki Wyposażenie Poprawiono błędne rozmieszczenie niektórych obiektów w zakładce Wyposażenie Poprawiono błędne podglądy obiektów w bazie łazienkowej

4.24

Zmiany: wzmocniono stabilność programu aplikacja sortuje teraz blaty alfabetycznie wprowadzono opcje rysowania blatów na wysokościach innych niż domyślna wprowadzono wykrywanie kolizji między blatami a innymi obiektami na scenie Poprawiono: poprawiony błąd przy wczytywaniu projektów ze starszych wersji programu poprawiono modele taboretów w bazie standardowej poprawiono podgląd kilku obiektów w bazie standardowej gdzie ich brakowało lub […]

4.22

Zmiany: zoptymalizowano działania rysowania blatów Poprawiono: poprawiona kolorystyka dla wersji konsumenckiej i DEMO poprawiono błąd z liniami wymiarywania szafek na rzucie z góry w pliku PDF dodano outline do nieczytelnych etykiet w scenie 3D