4.1.0

Zmiany:

  • Format bazy dodatków kompatybilny z CAD Decor
  • Mniejsza struktura baz dodatków (szybsze ładowanie baz)
  • Optymalizacja operacji na powierzchniach (szybsze przebudowanie ścian i płytek)
  • Parapety są teraz rysowane jako pełny obiekt 3D

 

Poprawiono:

  • Poprawione cokołów bocznych na szafkach narożnych
  • Poprawiony błąd przywracania skasowanej ściany z drzwiami i oknami
  • Naprawiony błąd z nieprawidłowym dopasowaniem parapetu, przy różnej grubości ścian.
  • Poprawiona głębokość wstawienia okna
  • Poprawione sprawdzanie sum kontrolnych plików w cache (pozwala pobrać uszkodzone piki po restarcie aplikacji)

Więcej
wpisów

4.26

Zmodyfikowano: aktualizacja silnika graficznego strony

4.25

Zmodyfikowano: Znaczne usprawienia i poprawki

4.24

Zmiany: wzmocniono stabilność programu aplikacja

4.22

Zmiany: zoptymalizowano działania rysowania blatów

4.21

Zmiany: dodano zapisywanie ostatnio ustawianych