Kontakt

CAD Projekt K&A
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
budynek A (wejście 1) – I piętro
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań