4.14

Zmiany:

  • dodana możliwości istnienia wielu baz danych kuchennych jednocześnie
  • dodany podział blatu w zestawieniu na części z jakich będzie składało się zamówienia
  • przesunięto UI dotyczące wyboru zlewu na zaznaczonej szafce do lewego panelu ustawień
  • usprawnienia dotyczące przyciągania w ogrodzeniach

Poprawiono:

  • poprawione wymiarowanie blatów narożnych kuchni w dokumentacji PDF
  • usprawnienia w interfejsie kreatora kształtu działki dla ogrodzeń (widoczność kątu załamania linii działki)
  • naprawiono błędy w systemie wykrywania kolizji pomiędzy

 

Więcej
wpisów

4.26

Zmodyfikowano: aktualizacja silnika graficznego strony

4.25

Zmodyfikowano: Znaczne usprawienia i poprawki

4.24

Zmiany: wzmocniono stabilność programu aplikacja

4.22

Zmiany: zoptymalizowano działania rysowania blatów

4.21

Zmiany: dodano zapisywanie ostatnio ustawianych