4.3

Zmiany:

 • Rozszerzone okno filtrów kuchennych
 • Ułatwione przeglądanie kolekcji elementów i płytek (automatyczne centrowanie na kategorii z której się wychodzi)
 • Dodane podświetlenie wyboru zlewów
 • Resetowanie treści wyszukiwania po zmianie zakładki

 

Poprawiono:

 • Naprawione otwieranie projektów z uszkodzonymi ścianami i pomieszczeniami
 • Naprawione podłączanie ściany z węzła do drugiej ściany, gdy węzeł wynikowy wychodził poza obręb drugiej ściany
 • Naprawione łączenie ścian równoległych przy kasowaniu ściany odchodzącej
 • Naprawiony błąd lustrzanych odbić podglądów w zestawieniu (błąd z wersji 4.2)
 • Naprawione klikanie na zmianę nazwy projektu
 • Naprawione rzadkie przypadki w których zła geometria ściany powodowała zawieszenie programu
 • Naprawione wstawianie okapów wyspowych
 • Poprawione kolory cokołów przy włączonych światłach
 • Naprawione podglądy po zmianie zestawu
 • Naprawiona automatyczna zmiana cokołu po zmianie korpusu
 • Naprawione podglądy zlewów (błąd z wersji 4.2)

Więcej
wpisów

4.26

Zmodyfikowano: aktualizacja silnika graficznego strony

4.25

Zmodyfikowano: Znaczne usprawienia i poprawki

4.24

Zmiany: wzmocniono stabilność programu aplikacja

4.22

Zmiany: zoptymalizowano działania rysowania blatów

4.21

Zmiany: dodano zapisywanie ostatnio ustawianych