4.25

Zmodyfikowano:

  • Znaczne usprawienia i poprawki drobnych błędów w systemie wyceny

Poprawiono:

  • Poprawiono błędne wymiarowanie w kreatorze pomieszczeń po wybraniu funkcji 'Nowy Projekt’
  • Poprawiono rozkładanie tekstur na niektórych obiektach z zakładki Wyposażenie
  • Poprawiono błędne rozmieszczenie niektórych obiektów w zakładce Wyposażenie
  • Poprawiono błędne podglądy obiektów w bazie łazienkowej

Więcej
wpisów

4.26

Zmodyfikowano: aktualizacja silnika graficznego strony

4.25

Zmodyfikowano: Znaczne usprawienia i poprawki

4.24

Zmiany: wzmocniono stabilność programu aplikacja

4.22

Zmiany: zoptymalizowano działania rysowania blatów

4.21

Zmiany: dodano zapisywanie ostatnio ustawianych