4.26

Zmodyfikowano:

  • aktualizacja silnika graficznego strony
  • wprowadzenie informacji o wymiarach do wszystkich obiektów wyposażenia na karcie informacji szczegółowych (po przytrzymaniu kursora nad obiektem w prawym panelu).
  • rozszerzono API netDecor i dodatkowe funkcje sterowania zakładka Plik. Umożliwia to nowe ścieżki integracji ze sklepem i systemem sprzedaży oraz obsługi klienta.
    Szczegóły: https://docs.netdecor.cadprojekt.com.pl/
  • Przebudowano system generowania blatów aby usprawnić precyzję generowania oraz umożliwić generowanie bardziej skomplikowanych układów blatów

Poprawiono:

  • Poprawiono nazewnictwo niektórych obiektów w wyposażenia na bardziej czytelne

Więcej
wpisów

4.26

Zmodyfikowano: aktualizacja silnika graficznego strony

4.25

Zmodyfikowano: Znaczne usprawienia i poprawki

4.24

Zmiany: wzmocniono stabilność programu aplikacja

4.22

Zmiany: zoptymalizowano działania rysowania blatów

4.21

Zmiany: dodano zapisywanie ostatnio ustawianych