4.28

  • Poprawiono możliwe błędy aplikacji podczas wstawiania budynków w trybie ogrodzeń
  • Wprowadzono obrót tekstury na szafkach kuchennych celem poprawienia kompatybilności aplikacji z programem CAD Decor
  • Poprawka zachowania obiektów w ścianach podczas modyfikacji ścian
  • Poprawki wizualizacji otworów
  • Drobne poprawki obiektów standardowych

Więcej
wpisów

4.28

Poprawiono możliwe błędy aplikacji podczas

4.26

Zmodyfikowano: aktualizacja silnika graficznego strony

4.25

Zmodyfikowano: Znaczne usprawienia i poprawki

4.24

Zmiany: wzmocniono stabilność programu aplikacja

4.22

Zmiany: zoptymalizowano działania rysowania blatów