4.21

Zmiany: dodano zapisywanie ostatnio ustawianych parametrów dla płytek w celu poprawy komfortu pracy w programie w zakładce PŁYTKI usunięto z górnego panelu narzędzi mylące kontrolki interfejsu. Obsługa płytek realizowana jest przez ustawienia w panelu po lewej stronie. dla poprawy komfortu projektowania zmieniono sposób pokazywania punktów przyciągania dla ogrodzeń zmiany estetyczne przy wyborze środowiska projektowania wewnątrz/na […]

4.20

Zmiany: usprawniono wykorzystanie pamięci przy tworzeniu zestawienia PDF zestawy nie zawierające żadnych elementów nie pojawiają się już na liście zestawów dodano tłumaczenia rosyjskie i ukraińskie programu do wersji DEMO uproszczono interfejs biblioteki obiektów zmieniono czcionkę w programie aby zwiększyć czytelność   Poprawiono: poprawiono błąd resetowania koloru blatu po ponownym wybraniu tej samej grubości. poprawiono błąd […]

4.18

Zmiany: dodano pasek postępu do generowania zestawienia do pliku PDF Poprawiono: naprawiono problem z przesuwaniem obiektów lewo-prawo za pomocą ikonki strzałki kiedy ustawiony był widok z góry. Obiekt poruszał się z przeciwnym kierunku do ruchu myszką

4.17

Zmiany: brak wyświetlania strony z blatami jeżeli w projekcie nie użyto żadnego blatu przesunięto UI narzędzi do obsługi płytek do lewego panelu ustawień Poprawiono: poprawiono braki w tłumaczeniach

4.16

Zmiany: dodana strona z rysunkiem blatów do zestawienia PDF poprawki estetyczne do lewego panelu poprawki estetyczne w oknie podsumowania Poprawiono: naprawiono brakującą ikonkę w pierwszym rzędzie biblioteki po prawej stronie, po przełączeniu na zakłądka kuchni z innej zakładki. poprawki w działaniu filtrów w bibliotece obiektów baz kuchennych

4.15

Poprawiono: naprawiono problemy z wyświetlaniem cokołów w zestawieniu

4.14

Zmiany: dodana możliwości istnienia wielu baz danych kuchennych jednocześnie dodany podział blatu w zestawieniu na części z jakich będzie składało się zamówienia przesunięto UI dotyczące wyboru zlewu na zaznaczonej szafce do lewego panelu ustawień usprawnienia dotyczące przyciągania w ogrodzeniach Poprawiono: poprawione wymiarowanie blatów narożnych kuchni w dokumentacji PDF usprawnienia w interfejsie kreatora kształtu działki dla […]

4.13

Zmiany: na naszej wersji DEMO dodano możliwość zapisywania projektów uruchomiona wersja konsumencka na stronie cadprojekt.com.pl dodany mechanizm podmurówek do ogrodzeń panelowych dodana funkcjonalność wymiany szafki na inną ze zdefiniowanej listy w panelu ustawień po lewej stronie (brak konieczności usuwania szafki i wstawienia innej w to samo miejsce) podczas obracania obiektów kuchennych od teraz jest delikatny […]

4.12

Zmiany: dodana strona z rysunkiem blatów do zestawienia PDF dodany wymiar blatu dla ciągu szafek w PDF dodana możliwość podzielenia segmentu ogrodzenia dodano ikonkę kosza do kreatora kształtu działki dodano możliwość obracania bram i furtek zmieniono wizualnie start aplikacji wraz z dodaniem numeru wersji zmieniono logo firmy CAD Projekt z pomarańczowego na odcienie szarości Poprawiono: […]

4.10

Zmiany Dodany system ogrodzeń Nowa funkcjonalność „Custom Hierarchy”, dzięki której klient może sam zaprojektować podział produktów w zakładkach Zakładki nie są na stałe w scenie Unity lecz tworzone dynamicznie Indywidualne ustawienia szafki kuchennej Dodany kreator prostego rysowania kształtu działki dla ogrodzeń zaktualizowany Typ Standardowy Kamera nie może odtąd zatopić się poniżej podłoża Poprawiono: rozmiar listy […]