4.26

Zmodyfikowano: aktualizacja silnika graficznego strony wprowadzenie informacji o wymiarach do wszystkich obiektów wyposażenia na karcie informacji szczegółowych (po przytrzymaniu kursora nad obiektem w prawym panelu). rozszerzono API netDecor i dodatkowe funkcje sterowania zakładka Plik. Umożliwia to nowe ścieżki integracji ze sklepem i systemem sprzedaży oraz obsługi klienta.Szczegóły: https://docs.netdecor.cadprojekt.com.pl/ Przebudowano system generowania blatów aby usprawnić precyzję […]

4.25

Zmodyfikowano: Znaczne usprawienia i poprawki drobnych błędów w systemie wyceny Poprawiono: Poprawiono błędne wymiarowanie w kreatorze pomieszczeń po wybraniu funkcji 'Nowy Projekt’ Poprawiono rozkładanie tekstur na niektórych obiektach z zakładki Wyposażenie Poprawiono błędne rozmieszczenie niektórych obiektów w zakładce Wyposażenie Poprawiono błędne podglądy obiektów w bazie łazienkowej

4.24

Zmiany: wzmocniono stabilność programu aplikacja sortuje teraz blaty alfabetycznie wprowadzono opcje rysowania blatów na wysokościach innych niż domyślna wprowadzono wykrywanie kolizji między blatami a innymi obiektami na scenie Poprawiono: poprawiony błąd przy wczytywaniu projektów ze starszych wersji programu poprawiono modele taboretów w bazie standardowej poprawiono podgląd kilku obiektów w bazie standardowej gdzie ich brakowało lub […]

4.22

Zmiany: zoptymalizowano działania rysowania blatów Poprawiono: poprawiona kolorystyka dla wersji konsumenckiej i DEMO poprawiono błąd z liniami wymiarywania szafek na rzucie z góry w pliku PDF dodano outline do nieczytelnych etykiet w scenie 3D

4.21

Zmiany: dodano zapisywanie ostatnio ustawianych parametrów dla płytek w celu poprawy komfortu pracy w programie w zakładce PŁYTKI usunięto z górnego panelu narzędzi mylące kontrolki interfejsu. Obsługa płytek realizowana jest przez ustawienia w panelu po lewej stronie. dla poprawy komfortu projektowania zmieniono sposób pokazywania punktów przyciągania dla ogrodzeń zmiany estetyczne przy wyborze środowiska projektowania wewnątrz/na […]

4.20

Zmiany: usprawniono wykorzystanie pamięci przy tworzeniu zestawienia PDF zestawy nie zawierające żadnych elementów nie pojawiają się już na liście zestawów dodano tłumaczenia rosyjskie i ukraińskie programu do wersji DEMO uproszczono interfejs biblioteki obiektów zmieniono czcionkę w programie aby zwiększyć czytelność   Poprawiono: poprawiono błąd resetowania koloru blatu po ponownym wybraniu tej samej grubości. poprawiono błąd […]

4.18

Zmiany: dodano pasek postępu do generowania zestawienia do pliku PDF Poprawiono: naprawiono problem z przesuwaniem obiektów lewo-prawo za pomocą ikonki strzałki kiedy ustawiony był widok z góry. Obiekt poruszał się z przeciwnym kierunku do ruchu myszką

4.17

Zmiany: brak wyświetlania strony z blatami jeżeli w projekcie nie użyto żadnego blatu przesunięto UI narzędzi do obsługi płytek do lewego panelu ustawień Poprawiono: poprawiono braki w tłumaczeniach

4.16

Zmiany: dodana strona z rysunkiem blatów do zestawienia PDF poprawki estetyczne do lewego panelu poprawki estetyczne w oknie podsumowania Poprawiono: naprawiono brakującą ikonkę w pierwszym rzędzie biblioteki po prawej stronie, po przełączeniu na zakłądka kuchni z innej zakładki. poprawki w działaniu filtrów w bibliotece obiektów baz kuchennych

4.15

Poprawiono: naprawiono problemy z wyświetlaniem cokołów w zestawieniu